SI-20200726-220039 (1)

Lale ALTINTAŞ

Giresun doğumludur.

Hacette Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. Özel sektörden emeklidir.

Emeklilik sonrası, hep hobisi olan fotoğrafla daha yoğun ilgilenmeye başlamıştır.

Kutup Ayıları Fotoğraf Grubu ve 10Logos ile çalışmalarını sürdürmektedir.

NAYLON ALTINDA YAŞAMLAR

Antalya sera İşçilerinin yaşamlarından bir kesit paylaşmaya çalıştım.Bir yıldır üzerinde çalıştığımız bu
projede sera işçilerinin, seraların kıyısında, derme çatma kulübelerde ya da naylon barakalarda aileleri ile
birlikte sürdürdükleri yaşamı belgeliyoruz.